Vizyon / Misyon

Misyonumuz

Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Derneğimizin Misyonu, Üniversitemizin alanlarında dünyanın sayılı eğitim ve araştırma kurumları arasında yer alabilmek adına çıktığı yolda kurumsal gelişimine, üyeleri ve ilişkide bulunduğu paydaşları aracılığıyla etkin olarak katkıda bulunmak, üniversite mezunları öğretim üye ve yardımcıları çalışanları arasındaki bilgi paylaşımını, işbirliğini, dayanışmayı, sosyal etkileşimi mümkün olan en üst düzeye çıkararak tüm paydaşlarının bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak. Üniversite mezunlarımızın sahip oldukları bilgi, deneyim ve becerilerini, öğrenciler, mezunlar, öğretim üye ve yardımcıları çalışanları ve toplumla paylaşmalarını sağlayacak platformlar oluşturmak, sonuç olarak üyelerin arasında bir sinerji yaratacak bir Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar “RUHU” oluşturmak ve yaşatmaktır.

Vizyonumuz,

Yakın Doğu Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üniversite mezunları öğretim üye ve yardımcıları çalışanları, öğrencileri, ebeveynler ve diğer tüm paydaşları ile birlikte gerçekleştireceği projeler ile üyelerimizin sosyal ve entelektüel gereksinimlerini karşılamaya yönelik dinamik üye-odaklı, çağdaş, demokratik, katılımcı, şeffaf, paylaşımcı, sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı ile saygı duyulan, tanınan ve en önde gelen mezunlar derneği vizyonuna sahip olmaktır.